Kontakt:

Sekretář SPL-CICA: Ing. Martin Mrázek Ph.D.

Metodické centrum konzervace – vedoucí provozu
Kovolitecká experimentální dílna
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105/612 00 Brno
T +420 541 461/+420 724 756 480
F +420 541 421 461
mrazek@technicalmuseum.cz

Prezident SPL-CICA: Ing. Libor Veverka

Prague Casting Services a.s.
Radlická 227/107
158 00 Praha 5
T+420 602 332 864
www.praguecast.cz